Pappa Sören ser till att deltagarna får någonting att äta.

Gerry