Det lilla kåpglaset kan höjas 50 mm. Som tillbehör finns ett högre tonat kåpglas.

Gerry