Alla val av körprogram och andra inställningar görs i menyer med knappar på styret. Allt är logiskt utformat.

Gerry