Den flytande upphängningen av packväskorna ska förhindra stabilitetsproblem i höga farter. Systemet har testats på Idiada.

Gerry