Terrängkörningslagen

År 1975 utfärdades Terrängkörningslagen (TKL) och syftade till att skydda naturen och allmänna intressen mot störningar och skador från motordrivna fordon. Redan 1972 kom terrängreglerande

Läs mer »