Vill förbjuda handhållen mobil i bil

Totalstopp för fippel med mobiltelefon under färd. Det föreslår Transportstyrelsen som utvärderat det fyra år gamla mobilförbudet. De nuvarande reglerna om förbud mot mobiltelefon vid ratten kom i december 2013 och har visat sig vara relativt tandlösa.

Den vaga formuleringen att förare inte får använda mobilen så att den inverkar trafikfarligt på körningen, är svår att tillämpa för polisen. Enligt Transportstyrelsen har endast ett 80-tal personer fällts för brottet.
– Ett uttryckligt förbud innebär att det blir tydligare för förare att veta vad som gäller och lättare för polisen att se till att reglerna efterlevs, säger Therese Malmström, projektledare på Transportstyrelsen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser