Variabel hastighetsgräns på E 22

Kraven på snabb och säker framkomlighet har ökat vilket bland annat har lett till högre hastigheter på de svenska vägarna. Vägverket har fått tillstånd att prova s.k. variabla hastighetsgränser. Det innebär att hastighetsgränserna kan anpassas efter rådande förhållanden.

– Förhoppningen är att trafikanterna lättare ska acceptera variabla hastighetsgränser som anpassas efter rådande förhållanden och att det leder till att de följer hastigheterna bättre. Därmed hoppas vi också på ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet, säger Ulf Andersson, som är Vägverkets projektledare drift i Blekinge.

Annons

Annons

Senaste utgåvan