Vägverket utser Sveriges vackraste väg

– Genom Vackra vägars pris vill Vägverket stimulera vägprojektörer, landskapsarkitekter, ingenjörer, entreprenörer och alla andra kompetenser som arbetar med vägar, gator och samhällsbyggnad att utveckla vackra och ändamålsenliga miljöer, både i tätorter och på landsbygd. I år har det kommit in nio nomineringar från hela landet. De har en stor spännvidd, från mindre projekt till stora, säger Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör. Han är också är ordförande i Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet.

Arkitekten bakom den vinnande vägen får ett stipendium.
Senast priset delades ut var 2004. Då vann Skvallertorget i Norrköping.

Vilken är Sveriges vackraste väg tycker du? Finns den i Bikes vägtips? Hur bra är nomineringarna?

Bergsvägen, infart Linköpings centrum
Fotograf Nina Fredriksson

Transformation av Broby centrum
Fotograf Helena Niordson

Väg 625 Laisvall – Adolfström
Fotograf Kurt Jonsson

Väg 99 Kattilakoski – rastplats
Fotograf Kurt Jonsson

E4 via Markaryd
Fotograf Jan Åke Karlsson

E6 Nya Svinesundsbron
Fotograf NO Sjödén

Restaurering av väg 104, tvärallén vid Övedskloster
Fotograf Helena Niordson

Södra länken, Stockholm
Fotograf Mikael Ulén

Munkfors – god gestaltning i vardagsprojekt
Fotograf Anita Stjärnlöv-Lund

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser