Vägverket slår tillbaka mot olyckorna!

Vägverket har beslutat att sänka hastigheten för motorcyklister i förhållande till bilisterna. Skyltarna kommer främst att finnas på motorväg, där hastighetsbegränsningen på 90-sträckor sänks till 70 för motorcyklar. På 110-sträckorna sänks hastigheten till 90 kilometer i timmen. 70, 50 och trettiovägar kommer inte att beröras. Man har även valt att använda sig av redan befintliga skyltar (som kommer att stå parallellt på höger sida vägen) för att inte någon vidare utbildning skall behövas av förarna. De utökade skyltkombinationerna kommer dock inte att gälla motorcyklar med mindre än 125 kubik eller motorcyklar utrustade med ABS.

Polisen är positiva till genomförandet och ser på ändringen som en mycket lyckad åtgärd, speciellt i samband med slopandet av garagevändningen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser