Vägverket och Polisen samarbetar i hastighetsjakten

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö och rikspolischef Sten Heckscher har undertecknat en överenskommelse om samverkan kring utveckling och utbyggnad av systemet med automatisk hastighetsövervakning med kameror, ATK.

– Idag finns sådana på ett 50-tal vägsträckor som drivs av polisen. På dessa sträckor har antalet dödade och svårt skadade minskat kraftigt. Därför kommer Vägverket och Rikspolisstyrelsen med gemensamma resurser och mål att vidareutveckla och etablera en effektivare och mer flexibel ATK-verksamhet. Detta är en mycket högt prioriterad trafiksäkerhetssatsning för att nå framgång i Nollvisionen och etappmålet för 2007 med högst 270 döda i trafiken, säger generaldirektör Ingemar Skogö och rikspolischef Sten Heckscher i en gemensam kommentar.

Kamerorna – mätplatsen – som trafikanterna ser efter vägen utvecklas för att passa flera olika trafikmiljöer, exempelvis landsväg, tätort, broar, tunnlar och vägarbetsplatser. Den nya generationens mätplats kommer till skillnad från dagens mätplats vara uppkopplad mot en central utredningsenhet via telenätet. Utöver hastighetsmätning ska systemet även klara av att hantera olika typer av trafikinformation som kommer trafikanterna till godo.

Till de centrala utredningsenheterna laddar Polisen hem bilder och mätdata för utredning av hastighetsförseelser.

Driftcentralen är systemets hjärna och därifrån ska landets samtliga mätplatser styras. Driftcentralen kommer också att leverera olika typer av trafikinformation, framförallt till väghållaren men även till trafikanterna

– Målet med det nya trafiksäkerhetssystemet är att det ska bli ett gemensamt verktyg för Vägverket och Polisen och därigenom nås största möjliga trafiksäkerhetsförbättring som ska ge minsta möjliga antal hastighetsförseelser, menar Ingemar Skogö och Sten Heckscher.

Systemet förväntas komma igång under första halvåret 2005 och beräknas fram till år 2007 omfatta 700 mätplatser på de 100 farligaste vägsträckorna i Sverige under förutsättning att finansieringen är löst.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser