Vägverket: ABS halverar dödsolyckorna

– Under mina 30 yrkesår har jag bara varit med om en sådan här sensation en gång tidigare, och det var när antisladdsystemen till bilar kom.

Orden kommer från Claes Tingvall, som idag stolt presenterade en ny studie som Vägverket låtit konsultföretaget Vectura göra. ”Världens första akademiska studie på området”, enligt trafiksäkerhetsdirektören.

Studien har utförts i samarbete med Karolinska Institutet och Monash University Accident Research Centre, och består av två delar: Dels en djuplodande undersökning av motorcykelolyckor med dödlig utgång i Sverige mellan 2005 och 2008, dels en statistisk analys med oddskvoter som jämför olycksfrekvensen hos motorcyklar med, respektive utan ABS.

– Våra resultat är extremt intressanta, förklarar Matteo Rizzi på Vectura. Vi har kommit fram till att ABS har en olycksreducerande effekt på 38% på alla olyckor med personskador, och hela 48% på svåra och dödliga olyckor. När det gäller olyckor med svår eller dödlig utgång i korsningar skulle ABS haft effekt i 71% av fallen, menar Rizzi.

År 2008 omkom i Sverige 51 motorcyklister, året innan dog 60. Vägverket menar därmed att om alla motorcyklar på vägarna hade haft ABS skulle 25-30 liv kunna sparas årligen.

En viss osäkerhet finns fortfarande: När låsningsfria bromsar på bilar kom var siffrorna lika optimistiska. Efter några år normaliserades dock olyckssiffrorna – bilförarna hade vant sig vid ABS-systemen och anpassat farten uppåt. Idag har ABS på bilar knappt någon mätbar effekt, menar Tingvall:

– Men det gäller till exempel inte ESP, där förutspådde vi att olyckorna skulle minska med cirka 25%, och det har de gjort. Den siffran ser heller inte ut att minska, säger Tingvall.

En tredjedel av alla motorcyklar som säljs sedan 2008 i Sverige är utrustade med ABS. Sett till det totala antalet motorcyklar på vägarna är ABS-siffran lägre: Endast cirka 5-7% av motorcyklarna har låsningsfria bromsar.

Annons

Annons

Senaste utgåvan