Vägombud tar ditt klagomål

Vägombuden ska göra Sveriges vägar säkrare. Om det finns något som är uppenbart fel i trafiken eller något som bara känns konstigt kan alla tipsa de specialutbildade vägombuden. De åker då ut och granskar och rapporterar direkt till Trafikverket. Deras uppgift är också att följa upp tidigare års anmälningar.

– Allmänhetens tips och synpunkter kommer att följas upp av ett regionalt vägombud med målsättningen att skapa en trafiksäkrare miljö, säger Elisabet Franzén, ansvarig för vägombuden.

Tipsa direkt på vagombud@motormannen.se

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser