Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningar

Foto: Göran Fält

I Sverige finns ungefär 3500 korsningar mellan väg och järnväg som saknar skydd i form av bommar eller ljud- och ljussignaler. Det finns platser där järnvägar och vägar byggdes för länge sedan då det inte fanns samma utvecklade teknik som det gör idag. En övergång kanske användes sällan, tågen gick inte lika fort och ofta och det fungerade där och då. De senaste åren har Trafikverket arbetat fokuserat och arbetat kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten vid plankorsningar.

Trafikverket förbättrar inte bara enskilda plankorsningar utan när ett järnvägsstråk rustas upp eller byggs om ett helt passar Trafikverket även på att öka säkerheten. I varje stråk kan det handla om många plankorsningar som Trafikverket tittar på, analyserar och bedömer. I samarbete med markägare och kommuner arbetas det med att stänga plankorsningar eller att leda om trafiken till säkrare plankorsningar. I de plankorsningar som blir kvar förbättras skyddet med till exempel bommar eller ljus- och ljudsignaler. Utöver dessa åtgärder arbetar Trafikverket för att förbättra sikten i oskyddade plankorsningar, exempelvis genom att avverka skog och röja hinder som skymmer sikten.

Genom att åtgärda plankorsningar längs ett helt stråk kan säkerheten och tryggheten ökas för alla som måste passera järnvägen.

Just nu arbetar Trafikverket med Viskadalsbanan, Kinnekullebanan, Fryksdalsbanan och södra Bohusbanan. Andra stråk som står på tur är Norge-Vänerbanan med Nordlänken och norra Bohusbanan. Det finns också ytterligare plankorsningar som kommer att åtgärdas i någon form inom andra större ombyggnadsprojekt i regionen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser