Trafikkontroller i Skåne

Onsdag 23 april
Förar- och fordonskontroll E65, Svedala – Ystad.
Förar- och fordonskontroll riksväg 13 – riksväg 21 och Landskrona.
Hastighets-, förar- och fordonskontroll länsväg 109.
Hastighets-, beteende- och nykterhetskontroll E22, riksväg 23 och
länsväg 118.

Torsdag 24 april
Förar- och fordonskontroll riksväg 23, Rolsberga – Sösdala.
Hastighets-, förar- och fordonskontroll E4 Örkelljunga, länsväg 105 och
Ängelholm.
Hastighets-, beteende- och nykterhetskontroll riksväg 21 m fl större vägar.

Fredag 25 april
Fordons- och hastighetskontroll E22, Gårdstånga – Linderöd.
Hastighets-, förar- och fordonskontroll E4, Örkelljunga.
Hastighets-, beteende- och nykterhetskontroll länsväg 118 samt inom Ö.Göinge
och Osby kommun.

Lördag 26 april
Fordons- och nykterhetskontroll i Malmöområdet.
Hastighets-, beteende- och nykterhetskontroller på Österlen (Konstrundan).

Söndag 27 april
Hastighets-, beteende- och nykterhetskontroll riksväg 23 m fl större vägar inom Kristianstads polisområde.

Hela veckan
Kontroll av tunga fordon.
Kontrollerade förare får genomgå alkoholutandningsprov.
Automatisk trafiksäkerhetskontroll riksväg 21, Kristianstad – Ignaberga.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser