Touratech Tyskland i insolvens

Den 10 augusti lämnade det välkända tillbehörsföretaget Touratech i Tyskland in en insolvensansökan. Ett omskakande besked för mc-branschen och för kunderna. Och det väcker många frågor. Här försöker vi reda ut vad som hänt och vad som händer härnäst.

Vi tar det viktigaste först: ”Inledningsvis ändras ingenting”. Touratechs marknadschefs, Alex Schönborn, första kommentar efter att företaget lämnat in insolvensansökan: ”Företaget fortsätter att fungera som tidigare och vi kan fortsätta leverera de flesta av våra produkter.”

Den andra augusti-fredagen nåddes Schönborn och de cirka 400 Touratech-anställda om skräcknyheten att deras företag inte kan betala utestående räkningar och därmed måste begära företaget i insolvens. Men på måndagen återvände ändå de flesta till jobbet med en viss optimism. Under helgen hade man fått ett massivt stöd från kunder över hela världen. ”Det ger oss hopp”, menar Schönborn. ”Kunderna lämnar oss inte i sticket och därmed är redan mycket vunnet.”

Vad är det då som har hänt? Den 10 augusti inlämnade Touratech in en insolvensansökan till rätten i tyska Villingen-Schwennigen. Tillsammans med den preliminära insolvensförvaltaren Dirk Pehl informerade Touratechs VD Herbert Schwarz de anställda om situationen vid ett företagsmöte. Hur kunde man hamna i en situation där man inte kan betala sina räkningar? Förklaringen är att Touratech under 2016 flyttade till en ny produktionsanläggning som kostat flera miljoner euro. Men inte bara logistikproblem, utan även mjukvaruproblem har försenat flytten och igångsättningen av den nya anläggningen. ”Stora problem med produktionen och följaktligen också utleveranserna av varorna resulterade i ett problem med kassaflödet, enligt insolvensförvaltarens officiella pressmeddelande.

Vad händer nu? Insolvensförvaltaren, tillsammans med företagsledningen, kommer att försöka få Touratech tillbaka på rätt kurs. Det är viktigt att företaget får material från underleverantörerna för att överhuvudtaget kunna tillverka sina produkter. ”Det handlar om att skapa en sund finansiell och ekonomisk bas för att kunna stanna kvar i de nya lokalerna och behålla så många jobb som möjligt”, förklarar konkursförvaltaren. Och tillägger: ”De anställdas löner kommer att betalas ut.”


Vad menas med insolvens?

Insolvens används i första hand som ett juridiskt och ekonomiskt begrepp. Begreppet innebär att en gäldenär inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Insolvens utgör grund för konkurs enligt 1 kap 2 § konkurslagen.


Svenska Touratech med VD David Johansson i spetsen har gått ut med följande pressmeddelande:

Touratech AG (Tyskland) rekonstrueras, Nordic påverkas ej

Lidköping, Sverige 12 augusti 2017 – Touratech AG (Tyskland) har valt att fortsatt anlita konsultföretaget Schultze & Braun för att assistera en finansiell rekonstruktion av företaget. Den snabba tillväxten inom äventyrsmotorcykelsegmentet och företagets expansion för att möta denna efterfrågan har resulterat i behovet av en omstrukturering för att fortsatt kunna säkerställa en produktiv verksamhet. Under rådgivning av Schultze & Braun kommer Touratech AG att nyttja de tyska insolvensreglerna för att omorganisera företagets tillgångar och skulder för att skapa en stabil grund som gör det möjligt för företaget att fortsätta att producera och leverera utrustning och tillbehör för äventyrscykelmotorcyklister.

Touratech Nordic, importör av Touratech-produkter för Sverige, Norge, Danmark och Finland, är ett självständigt, 100 % svenskägt, bolag (registrerat även i Danmark och Finland) med god ekonomi och kommer inte att påverkas av omstruktureringen i Tyskland.

Under de senaste tre decennierna har Touratech varit det ledande varumärket för utrustning och tillbehör för äventyrsmotorcyklister med tusentals produkter som finns tillgängliga i nära 100 länder. Företaget är känt för kvalitet, innovativa idéer och inspiration för resenärer. Produktion och leverans av Touratech-produkter fortsätter utan avbrott under denna omstruktureringsprocess.

Oavsett om du planerar en weekendresa i Skandinavien eller ditt livs jorden-runt-resa, kommer Touratech fortsatt att vara din självklara och dedikerade leverantör av tillbehör och personlig utrustning. Företaget kommer att nyttja denna möjlighet till att fokusera på kärnprodukter och fortsätta att inspirera kunder till att uppleva världen på två hjul. Touratech Nordic fortsätter sin dagliga verksamhet och aktiviteter i Norden precis som tidigare.

Även Touratech Experience, som arrangerar förarutbildningar, äventyrsresor och motorcykelevenemang, är ett självständigt, 100 % svenskägt, bolag och kommer inte heller att påverkas av omstruktureringen i Tyskland.

 

 

David Johansson
– VD Touratech Nordic
& Touratech Experience

Annons

Annons

Senaste utgåvan