Tones motion avslagen

Lyckligtvis är Trafikutskottet mer insatt i frågan än Tone och avslog frågan omgående.

Trafikutskottets betänkande 2002/03:TU4
…
6.2 Förändrade förarbehörigheter
”Vad gäller behörighetsregler och åldersgränser för lätta motorcyklar och förbud mot de riktigt tunga motorcyklarna är utskottet inte berett att förorda ändringar av gällande bestämmelser. Utskottet avstyrker mot denna bakgrund samtliga här behandlade motioner.”

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser