Svenskarna vill inte ha vägavgifter

Vägavgifter används på många platser för att finansiera investeringar i infrastruktur och för att begränsa trafiken i vissa områden. Avgifterna kan tas ut via bemannade stationer längs vägen eller elektroniskt.

Men 61 procent av svenskarna svarade nej till att vägavgifter ska finansiera nya motorvägar i Sverige. Mest negativa till avgifterna var män i åldersgruppen 50 – 64 år där 73 procent svarade nej. 31 procent av de tillfrågade tyckte att nya motorvägar helt eller delvis bör betalas med hjälp av vägavgifter.

Mest positiva var boende i Malmöregionen där 39 procent av de svarande tyckte att vägavgifterna var ett bra alternativ.

Undersökningen gjordes av Sifo på uppdrag av Svevia. 1000 personer i åldern 15 år och uppåt deltog.

– Det finns i Sverige en tradition att finansiera motorvägsbyggen och andra stora infrastrukturprojekt via skatten och statsbudgeten. Det tror jag är en förklaring till att en så pass stor andel av svenska folket är negativ till vägavgifter, säger Erik Lundman, chef för avdelningen Produktionssystem hos Svevia.

Annons

Annons

Senaste utgåvan