SVEMO straffar förare

Tommy Engwall, SMK Värnamo, har av Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets Disciplinnämnd dömts till diskvalifikation från deltagande i tävling och uppvisning inom motorcykelsport till och med 2006-11-01 kl 24.00. Disciplinnämnden har funnit att Tommy Engwall gjort sig skyldig till försök till våld med medtävlare vid tävling 2005-10-01.

Robin Burestad, MK Orion, har av Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets Disciplinnämnd, dömts till att böta 2000 kronor för brott mot RFs stadgar 14 kap 2 § p 14.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser