Sundsvallrondell får Värsta Vägarnas Pris

Spetsiga granar av stål står stoltserande i Tunadalsrondellen i Sundsvall, om det är estetiskt tilltalande kan diskuteras, men huruvida det är trafiksäkert behöver inte debatteras.

– Sundsvalls kommun visar tydligt att man inte tar större hänsyn till motorcyklister och andra oskyddade trafikanter när vägmiljön utformades på detta sätt, säger Leif Hemmingsson, ordförande i SMC Västernorrland.

Juryns motivering löd följande:
Att medvetet installera fasta föremål med hårda och vassa spetsar så nära vägbanan är inte bara dumt, det är rent ut sagt livsfarligt. Minsta lilla misstag i denna cirkulationsplats kan leda till döden. Installationen i rondellen strider mot Nollvisionen som uttryckligen påtalar att det ska tas hänsyn till att trafikanter är människor som kan göra misstag.

Under hösten har motorcyklister runt om i landet skickat in bilder på trafikfarliga miljöer, Tundalsrondellen stack ut från mängden och Sundsvalls kommun kan nu invänta det ”festfyllda” mottagandet av utmärkelsen någon gång under måndagen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser