Studie undersöker tunnelkörning

Byggstarten för den 21 kilometer långa motorvägen Förbifart Stockholm planeras till 2013 och omkring 2020 väntas vägbygget stå klart. Eftersom 18 av 21 kilometer kommer att bestå av tunnlar har Trafikverket gett i uppdrag till forskningsinstitutet VTI att undersöka vilken påverkan långa tunnlar har på förare.

Målet med studien är att se hur utformningen av ljus och färg påverkar risken för trötthet vid monoton körning. Kan ljusslingor och mönster som ser ut att röra på sig motverka den risken eller är det störande för förarna?

VTI har redan påbörjat tester med 24 försökspersoner som får prova tunnelkörning i en simulator. Med hjälp av kameror registreras förarnas beteende och i intervjuer får de berätta hur de upplevde körningen.

– De 24 försökspersonerna får frågor om vad de anser om miljön i tunneln, exempelvis om designen upplevs som uppiggande eller distraherade samt om de påverkas körmässigt, säger VTI-forskaren Christopher Patten.

Studien ska vara färdig innan sommaren.

Annons

Annons

Senaste utgåvan