SMC om flygande inspektioner

SMC är positiva till flygande inspektioner men kräver att dessa ska genomföras med godkänd och föreskriven mätutrustning, inte med ögon och öron.

Idag ställer Transportstyrelsen inga krav på Rikspolisstyrelsen angående utrustning. I Transportstyrelsens förslag till kontrollprogram för motorcyklar finns fortfarande möjligheten att fastställa ljudnivå på en motorcykel utan varvräknare genom avlyssning. År 2010 bör man kunna ställa högre krav på mätutrustning än öron och ögon anser SMC.

Dessa beslut går inte heller att överklaga. SMC anser inte att detta är förenligt med svensk rättssäkerhet.

Annons

Annons

Senaste utgåvan