SMC inför egen nollvision för motorcyklister

Sveriges Motorcyklister, SMC, ser inte att dagens Nollvision kommer att öka säkerheten för hojåkare i sin nuvarande form och presenterade därför en egen vision på Sveriges största trafiksäkerhetskonferens. Planen innehåller åtgärder för att undvika att olyckor sker. Dessa insatser är indelade i fyra huvudgrupper: motorcyklisternas eget ansvar, samspel med andra trafikanter, ett motorcykelvänligare vägtransportsystem och säkrare fordon.

– Att vi i dag har omkring 300 000 motorcyklar i trafik betyder att motorcyklister är en betydande del av samhället. Därför bidrar SMC med konkreta och långsiktiga förslag från experterna i motorcykelfrågor, det vill säga motorcyklisterna själva. Vi vill att man från myndighetshåll tar både praktiskt och ekonomiskt ansvar för oss i trafikmiljön, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser