SMC ifrågasätter momsplikt

Här följer pressmeddelandet från SMC;

Nya momspengar kan ge fler trafikskadade

Sveriges MotorCyklister, SMC, sätter många hjul i rullning genom sitt ideella trafiksäkerhetsarbete. Den riksomfattande fortbildningsverksamheten ger stora samhällsvinster. Därför förvånas SMC över att myndigheter inte bara avstår att stötta verksamheten ekonomiskt, utan nu även planerar att kräva moms av ideella organisationer. SMC ser momsplikten som ett hot mot det ideella trafiksäkerhetsarbetet.

Enligt Trafikverket har risken för att skadas i en MC olycka reducerats de senaste åren. SMC är övertygade om att den stora satsningen på frivillig fortbildning som motorcyklisterna själva bedriver har bidragit till den minskade skaderisken. Att årligen genomföra en så kallad avrostningskurs och att då och då kosta på sig en kursdag med kunniga instruktörer är en investering i och garanti för roligare och säkrare motorcykelkörning. Den enorma efterfrågan SMC:s fortbildningar visar att motorcyklisterna själva inser vikten av att kontinuerligt fortbilda sig som motorcyklist och trafikant.

Bara under den gångna helgen har 600 motorcyklister investerat nästan tre miljoner kronor i att lära sig att hantera sina motorcyklar på ett trafiksäkert sätt. Över två miljoner kronor har gått till handeln och statskassan för boende, mat och bensin. En kvarts miljon kilometer är körda för att bland annat att komma till och från trafikövningsplatserna i Linköping, Karlskoga, Kinnekulle, Uppsala, Borlänge, Södertälje, Knutstorp med flera. 250 ideella instruktörer och funktionärer har bidragit med över 5 000 timmars praktiskt arbete. Utöver detta tillkommer funktionärernas egen utbildning och fortbildning.

En motorcykel lämnas in på verkstad för service i snitt var 800:e mil. Den totala körsträckan i samband med helgens fortbildningsaktiviteter inom SMC innebär att MC-branschen får nästan 300 servicebesök. Dessutom kan branschen räkna med att alla mil som avverkats under helgens fortbildningar resulterar i en försäljning av cirka 500 MC däck till våra medlemmar.

SMC:s utbildningsverksamhet sätter med andra ord många hjul i rullning. Det hjul som rullar lättast är att få motorcyklister att bli säkrare trafikanter. Det hjul som är svårast att sätta i rullning är det som driver myndigheternas trafiksäkerhetsarbete. Att motorcyklister som trafikantgrupp engagerar sig i och satsar på sin egen körkunskap räddar med säkerhet många liv, förhindrar olyckor i trafiken och spar därmed pengar åt samhället.

Något som därför förvånar inte minst SMC:s kursdeltagare är att denna samhällsekonomiskt lönsamma verksamhet inte sponsras av myndigheter. En ytterligare sak som både förvånar och oroar motorcyklisterna är förslaget om att ideella föreningars verksamhet ska beläggas med momsplikt från 2011. De ökade kostnaderna riskerar att resultera i minskat ideellt trafiksäkerhetsarbete. Därför befarar SMC att den föreslagna momsplikten kommer att sätta stopp på de senaste årens positiva trend inom olycksstatistiken.

Jesper Christensen, generalsekreterare SMC

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser