Skyddsräcken ska utredas

FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations) fick vid ett möte bekräftat av CEN (European Committee for Standardisation) att utformningen på skyddsräcken ska ses över för att bättre passa motorcyklister. Den standarden är grund för hur räckena ser ut i hela EU.

FEMA har kämpat i 25 år för att få igenom en ändring och vid ett möte i Oslo fick de gehör. CEN accepterade enhälligt ”arbeta för skyddet av motorcyklister” när det gäller vägräcken och ska ”förbereda omfattningen av en ny insats baserad på den existerande standarden, regelverk och tekniska specifikationerna”.

”Det är en stor framgång för hojåkarna och vi kan fira detta som ett första steg mot en vinst! Att uppnå ett så positivt resultat vid vårt första möte med CEN var oväntat.” säger Aline Delhaye från FEMA.

Vad tror och tycker du om beslutet? Kommentera nedan!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser