Skatten tillbaka på remiss

I dag var det meningen att riksdagen skulle klubba regeringens förslag om skatt på trafikförsäkringspremien men beslutet dröjer ytterligare.

Återremissen innebär att förslaget skickas tillbaka till skatteutskottet för ytterligare beredning.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser