Se upp för bilisterna!

Trygg-Hansa har analyserat 596 motorcykelolyckor mellan 2006 och 2008 och kommit fram till att i 64 procent av fallen har en bilist varit vållande till olyckan.

– De absolut vanligaste orsakerna till mc-olyckor är att bilföraren missbedömt avståndet till en motorcyklist vid en vänstersväng eller att bilisten missat att denne själv har väjningsplikt, säger Lars Nilsson, chef för Skadestop på Trygg-Hansa.

I 30 procent av olyckorna var motorcyklisten vållande till olyckan och vid de tillfällena har olyckan ofta skett genom att motorcyklisten har kört på en personbil bakifrån.

-Det bästa sättet för mc-förare att undvika olyckor är att alltid hålla avståndet och anpassa hastigheten efter gällande hastighetsbegränsningar, menar Gunnar Holgersson, trafikinspektör på Vägverket.

Trygg-Hansas egen statistik visar att i fem av de åtta dödsfall som skett i samband med motorcykelolyckor under åren 2007 och 2008 var de omkomna födda på 1980-talet.

– Många unga förare kör numera väldigt kraftfulla motorcyklar och tyvärr även alldeles för fort, säger Lars Nilsson, chef för Skadestop på Trygg-Hansa. Vi har till exempel sett att flera dödsolyckor sker i samband med omkörning av en eller flera personbilar i alltför hög hastighet.

Annons

Annons