Så många förlorade körkortet 2021

Foto: Liza Simonsson

41 698 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om en körkortsåterkallelse under förra året. Det är en i det närmaste oförändrad siffra jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet återkallelser ökat med över 27 procent under de senaste fem åren.

Som vanligt är den mest förekommande orsaken till återkallelse av körkortet att man kört fortare än tillåtet. Fortkörningar återfinns i återkallelsegrunden 4 som handlar om någon typ av väsentlig överträdelse. Där återfinns också andra typer av trafikbrott som rödljuskörningar och så kallad rattsurfning.

– Vi ligger kvar på samma och höga nivå som under förra året. Så jämfört med ifjol är det i princip oförändrat. Men samtidigt är den långsiktiga trenden att vi idag återkallar betydligt fler körkort än tidigare. Skälet är främst att Polisen omhändertar fler körkort vid trafikkontroller, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort i riket 2017-2021

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund20172018201920202021Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 156945746649963175970Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2209185158154143Smitning
Återkallelsegrund 370754562310301555Flera mindre överträdelse
Återkallelsegrund 41724018234199032605025121En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 51620166213371156983Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 150182144166117Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 750295503555051765609Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 37394161416434664302Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9982221176Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga*3273634617366924160341698 

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Skillnader i landet

Antalet återkallelser ökar i majoriteten av alla län. Störst är ökningen i Blekinge län och på Gotland med 11,1 procent samt 9 procent. Samtidigt minskar antalet återkallelser i flera län jämfört med föregående år. I Kalmar län minskar återkallelserna med 9,4 procent och i Värmlands län återfinns den största minskningen med 10,1 procent.

– Att återkallelserna ökar eller minskar varierar mellan olika län och det är inget ovanligt. Det är exempelvis inte förvånande av vi ser en ökning i ett län som Gotland eftersom det var ett av de län som återkallelserna minskade mest i året innan, säger Mikael Andersson.

Län20202021Förändring i procent
Blekinge län54860911,1%
Dalarnas län113711803,8%
Gotlands län1781949,0%
Gävleborgs län114312095,8%
Hallands län13631325-2,8%
Jämtlands län6006132,2%
Jönköpings län146714911,6%
Kalmar län1051952-9,4%
Kronobergs län9089848,4%
Norrbottens län13911278-8,1%
Skåne län57725608-2,8%
Stockholms län891790381,4%
Södermanlands län12821249-2,6%
Uppsala län152515984,8%
Värmlands län11691051-10,1%
Västerbottens län11291113-1,4%
Västernorrlands län11281078-4,4%
Västmanlands län128113767,4%
Västra Götalands län674967930,7%
Örebro län13241286-2,9%
Östergötlands län154116738,6%
Hela landet41603416980,2%
Källa: Transportstyrelsen

Annons

Annons

Senaste utgåvan