Registreringsstatistik september 2019

Statistiken över nyregistrerade två- och trehjuliga fordon ligger relativt stilla jämfört med samma period 2018.

Sett över hela säsongen har 3 % fler motorcyklar registrerats medan antalet för september backar med 7 % jämfört med 2018. Det är också tydligt att säsongen nu börjar att mattas av och att vi redan i oktober kan börja dra slutsatser för säsongen 2019.

Mopederna går också relativt starkt men då siffrorna för 2018 inte är direkt jämförbara på grund av teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4 är det svårt att utläsa ur den rena statistik som McRF numer väljer att redovisa.

Medan rapporterna visar att el-cykelmarknaden närmast imploderat efter det att el-premien togs bort 2019 är det fantastiskt roligt att se att eldriften fortsätter att ta marknadsandelar och är med all säkerhet en viktig orsak till att siffrorna för mopedsegmentet ser bra ut.

Motorcyklar totalt
Januari – september 201810 551Januari – september 201910 819+ 3%
Varav trehjuliga MC
Januari – september 2018193Januari – september 2019230+ 19%
Mopeder
Januari – september 2018 [1]13 780Januari – september 201911 909– 14%
Varav eldrivna mopeder
Januari – september 201812 361Januari – september 20192 899+ 23%

Enbart september:


20182019Förändring
Motorcyklar totalt732683– 7 %
Varav trehjuliga MC1318+ 38 %
Mopeder totalt12811204– 6 %
Varav eldrivna mopeder631334+ 23 %

* Ny statistik

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen i deras egna kanaler.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

[1]2018 års statistik inte direkt jämförbar pga. av teknikskifte från Euro 3 till Euro 4 2017-2018.

Källa: McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser