Regeringen backar om reformerad trafikförsäkring

Efter flera års arbete lämnade trafikförsäkringsutredningen idag över sitt slutbetänkande till Socialdepartementet.

Utredningen har undersökt möjligheterna att låta kostnaderna för trafikskador gå via trafikförsäkringen. Idag uppgår statens kostnader för trafikskador till omkring 6,8 miljarder kronor per år. Den tilltänkta reformen skulle göra att trafikförsäkringspremierna skulle behöva höjas med omkring 70 procent.

Regeringen kommer nu att ta del av innehållet i betänkandet men gör samtidigt klart att sådana kraftiga höjningar som föreslås inte kommer att bli aktuella, bland annat eftersom det skulle innebära stora kostnader för hushållen.

– Det tar vi emot med största tillfredsställelse. Vi har sett de här negativa konsekvenserna under hela utredningstiden”, säger Maria Spetz, vd för Motormännen till TT.

Annons

Annons

Senaste utgåvan