Pro Superbike blir trädkramare

De bränsleslukande Superbike-missilernas tävlingsarrangörer har tagit ett steg närmare ett miljötänkande och väljer att byta det ordinarie bränslet mot alkylat, som även kallas för miljöbensin.

Alkylat är en renad form av bensin och är fri från bensen och aromater, krackade komponenter och svavel. Den här sortens bränsle är inte bara renare utan även något dyrare, vilket förarna inte sägs ha någonting emot enligt pressmeddelandet. Enligt samtal med Jan Hanson var det endast ett fåtal som knorrade över beslutet.

Bensinen ska tillhandahållas av arrangören vid banan för att slippa eventuella transporter utförda av deltagarna.

Motorsporten och planer kring byggen av banor kringstormas alltid av miljöargument. Kan nästa steg eventuellt vara att låta Euro 3 reningen sitta kvar på motorcyklarna i tävlingssammanhang? Vad tror ni kan främja svensk motorsport?

Annons

Annons

Senaste utgåvan