Positiv utveckling

Att det blåser en positiv ”trafiksäkerhets-vind” I sverige just nu är givetvis positivt. Takten i förbättringen av trafiksäkerheten är emellertid för långsam i förhållande till riksdagens etappmål från 1998 om en halvering antalet dödade och allvarligt skadade till 2007. Hastigheten på vägarna är alltför hög, rattonykterheten är ett växande problem och bältes-användningen behöver öka. Det konstaterar Vägverket i den rapport ”samlad redovisning av trafiksäkerhetsarbetet” som på onsdagen överlämnades till infrastrukturminister Ulrica Messing.

– År 2003 omkom 519 personer i trafiken enligt preliminära uppgifter. Trots att decembertrafiken tyvärr inneburit en kraftig ökning i antalet döda är utfallet för hela året mer gynnsamt än den prognos som gjordes i anslutning till den Nationella Planen för Vägtransportsystemet som lämnades till regeringen i augusti 2003. Den positiva förändringen får till största delen tillskrivas de konkreta åtgärder som kommit till stånd under senare tid, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö då rapporten överlämnades.

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser