Portal för körkort

– Körkort berör nästan alla vuxna. En stor del av Sveriges befolkning har körkort och varje år är det 100 000 som tar körkort. Vägverket och de 21 länsstyrelserna är ansvariga för olika delar inom körkortsområdet, och därför har det inte varit helt lätt att veta vart man ska vända sig. Därför har vi tagit fram Körkortsportalen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i ett pressmeddelande.

– Bättre service till medborgarna och ökad effektivitet inom statsförvaltningen. Det är kärnan i myndigheternas utvecklingsarbete. Körkortsportalen är ett steg till i den riktningen. Enklare för användarna och bra mycket smidigare för myndigheterna som i framtiden kan uppdatera en webbplats istället för 22, säger Per Unckel, landshövding i Stockholm.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser