Polismotorcyklarna kostar för mycket – kan läggas ner

Motorcykelburna poliser används oftast till övervakning i trafiken och andra uppdrag som kan skötas lika bra eller bättre från bil. Dessutom är de för dyra.
– Investeringarna, köp av motorcyklar, skyddsutrustning och utbildning, står inte i proportion till hur mycket motorcyklarna används, säger Ulf Börjesson på Rikspolisstyrelsen som har utrett saken.

En följd av utredningen är en åtgärdsplan som slår fast att om polismyndigheten inte har tillräckliga resurser för att låta mc-poliserna köra ska verksamheten avvecklas. Senast den 31 oktober ska alla polismyndigheter redovisa om de lever upp till Rikspolisstyrelsens krav och om hojverksamheten förtjänar att leva vidare.

Annons

Annons