Polisens nya tjänstefordon

Segway Human Transporter är den första i sitt slag, ett självbalanserande personligt transportmedel som är konstruerad för att ta dig vart du vill. Den ger dig förmågan att röra dig fortare och bära mer, så att du kan pendla, handla, och uträtta ärenden på ett effektivare sätt samtidigt som du också har roligt. Den är kompakt men ändå kraftfull och kan laddas i alla vägguttag. Segway HT kommer att förändra ditt sätt att se på resande.

Segway HT håller balansen på samma sätt som människor, den rör sig framåt och bakåt som svar på förändringar i din kroppsposition. Det finns inget gasreglage och inga bromsar.
Luta dig framåt så rör du dig framåt. Sträck på dig så stannar du. Luta dig bakåt så backar du.
Om du vill svänga så vrider du på styrhandtaget åt det håll du vill svänga.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser