Personliga regskyltar för säkrare trafik

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt och idéer för att göra vägtrafiken säkrare. Fonden finansieras genom försäljningen av personliga registreringsskyltar. Höstens utdelning är 6,35 miljoner kronor till 17 nya projekt.

Alla utom Trafikverket självt kan ansöka om medel från Skyltfonden – innovatörer, universitet, organisationer, företag och privatpersoner. Denna gång delar fonden ut 6 350 000 kronor till 21 projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken.

Några av höstens beviljade projekt är:  

  • Intelligent Speed Adaption – använder förarna sina stöd för hastighetshållning nu när ISA finns på marknaden och vad anser de om dem? (MTO Säkerhet AB)
  • Underlätta hjälmanvändning när man hyr elsparkcyklar (Idesign AB, Stockholm)
  • Speed Tracker – uppföljning av hastighetsrelaterade och fysiska trafiksäkerhetsåtgärder genom mätbil (FellowBot AB)
  • Väjningsbeteende vid övergångsställe och gångpassage (Sweco Society AB)
  • Krocktester av transport-/hantverkarbilar (Folksam, Stockholm)


– Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Det finns så många kreativa aktörer som på det här sättet ges en chans att bidra med lösningar på ett område där så mycket kan göras, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket och ordförande i Skyltfonden.

En del av Nollvisionen

I slutänden handlar det om att rädda liv på våra vägar. Skyltfonden är ett sätt att styra mot Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det gäller för både skyddade trafikanter som exempelvis bilister och alla oskyddade trafikanter som motorcyklister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter.

– Resultaten från Skyltfondens projekt ska snabbt komma trafikanterna till nytta. Tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år, säger Sofia Gjerstad, utredningsledare på trafiksäkerhetsenheten och tf administratör Skyltfonden.

Annons

Annons

Senaste utgåvan