Övning ger färdighet

Foto: Joachim Sjöström

Det finns inga trafikanter som satsar så mycket på att förbättra sin körteknik som motorcyklister. Varje MC-förare sitter oskyddad på sin motorcykel och är därför medveten om att det inte finns utrymme för misstag. Många vet att man aldrig blir fullärd.  Därför arrangerar Sveriges MotorCyklister, SMC, varje år 300 kurser i hela landet med 15 000 deltagarplatser. Kurssäsongen drar igång i slutet av april och pågår till slutet av september. 

Oavsett vilken motorcykel man kör erbjuder SMC School kurser i allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat egna instruktörer och resurspersoner och utvecklat kursplaner. Hela kurskonceptet har certifierats. Till största delen har utbildningssatsningen bekostats av medlems- och deltagaravgifter. SMC har 500 instruktörer och 300 funktionärer som får verksamheten att fungera på ideell basis utan statsbidrag. 

-Alla trafikanter måste tänka på att köra förutsägbart och tydligt visa vart man är på väg. Det gäller motorcyklister och förare av bilar, lastbilar och bussar. På våra kurser går vi igenom detta ur olika förarroller vilket ger deltagarna aha-upplevelser som de tar med sig ut på vägarna, säger Staffan Nordin, utbildningsansvarig i SMC School.

På kurserna får man också träna broms- och kurvteknik. Dessa moment är avgörande för hur en motorcyklist klarar en kritisk situation i kurvor och korsningar där flest MC-olyckor sker.

-Även om man inte kan komma till en kurs med SMC i början av säsongen uppmanar jag alla motorcyklister att öva bromsteknik och göra manövrar i låg fart på en stor yta där man får vara ensam, avslutar Staffan.

MC-ägarna är duktiga på att ta hand om sina fordon. Om du inte gått igenom motorcykeln under vintern rekommenderar SMC att du gör en säkerhetskontroll innan du ger dig ut i trafiken. 

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser