Övergångsställen kan vara farliga

Gående har en övertro på övergångsställen. De flesta olyckor mellan motorfordon och gående, som ska över gatan, händer på övergångsställen. Det kan vara fordonsförarens misstag och det kan bero på den gående – men en sak är säker, det är den gående som skadas eller dödas.

Detta är en av anledningarna till att Vägverket och kommunerna ser över om övergångsställen behövs överhuvudtaget.

Obevakade övergångsställen ska främst finnas där gående har svårt att komma över gatan på grund av mycket motorfordonstrafik.

Övergångsställen med trafiksignaler ska finnas där antalet gående är så stort så att motorfordonstrafikens framkomlighet kraftigt begränsas.

Annons

Annons

Senaste utgåvan