Över 700 000 bilister kör med olaglig syn

Synbesiktningen 2019: Över 700 000 bilister kör med olaglig syn – lagstadga synkontroll som ett krafttag för Nollvisionen.

Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar återigen skrämmande siffror. Sedan 2008 har den årliga undersökningen visat att många svenska bilister är trafikfarliga. Elva procent, motsvarande över 700 000 bilister*, kör idag med olaglig syn**. Samtidigt finns inga åtgärder för att främja bilisters synskärpa i Trafikverkets plan***, trots att antalet omkomna i trafiken har stagnerat sedan 2010.

Resultatet från Synbesiktningen 2019 visar att nio av tio (90 procent) bilister i Sverige gärna ser ett lagkrav för synkontroll vid körkortsförnyelse vart tionde år. Idag krävs ett syntest vid ansökan om lämplighetsintyg endast när man tar körkort. Därefter behöver man aldrig mer kontrollera synen för att få köra bil, vilket resulterat i att över 700 000 bilister idag kör med olaglig syn.

– Att så stor andel som elva procent av bilisterna i Sverige har olaglig syn är skrämmande. Det är allvarligt att Trafikverket inte har inkluderat bilisters synskärpa i sin åtgärdsplan. Att alla bilister har en trafiksäker syn i grunden är avgörande för att vi ska få en säkrare trafikmiljö och ett krafttag för att förverkliga Nollvisionen, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Riksdagens delmål för Nollvisionen 2020 är att halvera antalet omkomna i trafiken från 2007 då siffran låg på 471. De senaste nio åren har siffrorna för omkomna i trafiken stagnerat och förra året ökade antalet till 324. Målet är maximalt 220 omkomna under 2020.

– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå belyser Synbesiktningen att det går att göra ännu mer för att nå Nollvisionen. Vi kan inte blunda för att vi har över 700 000 bilister med olaglig syn på våra vägar. I ett flertal andra länder i EU genomförs återkommande synkontroller efter att man tagit körkort, något Sverige borde ta efter och införa vid körkortsförnyelsen. Synbesiktningen visar att det till och med är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Synbesiktningen genomfördes den 17–20 oktober. 2083 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1555 bilister gjorde ett syntest.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2019

  • 11 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 90 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (93 % män, 86 % kvinnor).
  • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
  • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

* Baserat på Trafikverkets siffror från juni 2019, 6 513 397 B-körkort i Sverige.
** Med olaglig synskärpa menas den gräns (minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.
*** I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220. Etappmålet innebär en halvering av antalet dödade i trafiken från år 2007 till år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en fjärdedel under samma period.

Annons

Annons

%d bloggare gillar detta: