Ökad trafiksäkerhet!

Organisationen McRF kommer att på onsdagen den 17:e maj träffa de hojåkare som brukar mötas på Skogskyrkogården för att, bland annat, snacka trafiksäkerhet. Nedan följer det pressmeddelande som Per Johansson skickat ut:

I Stockholm finns en arbetsgrupp under namnet ”Samverkansgruppen för bättre säkerhet för motorcyklister”. Trist och byråkratisk beteckning men låt er inte luras, de som ingår i gruppen vill hojåkarnas bästa och har en massa bra idéer. Dessutom är alla, med endast något undantag, som ingår i gruppen hojåkare vilket gör att förståelsen för motorcyklismen är stor. Tycker vi själva i alla fall…

Vägverket är huvudman för gruppen där även representanter för Bilprovningen, Polisen, NTF, Stockholms Mc-Varuhus, Trafikskolorna, SMC, McRF, FLR Racing och Trygg – Hansa finns med.

Gruppen arbetar för motorcyklisternas bästa på flera olika sätt. Bland annat genom att i sin programförklaring tydligt markera att den ska arbeta för att det i Stockholmområdet ska finnas en tränings -övningsbana där det finns möjlighet att anordna tävling och träning under ordnade former.

Onsdagen 17 maj från 18-tiden kommer arbetsgruppen att vara vid Skogskyrkogården där ni samlas på onsdagskvällarna. Detta för att informera om det som görs för hojåkarna i Stockholmsregionen men mest för att lyssna på er hojåkare själva. Allra helst vill vi lyssna på er som kör sporthoj, ni är antagligen den grupp som mest saknar en motorbana i Stockholm

Vi i arbetsgruppen kommer att ha gula västar på oss så det blir inget smygande i buskarna utan vi eftersträvar stor öppenhet och rak dialog.

Vi träffas 17 maj på kvällen! Kom och snacka med oss ”gulvästar”, tala om vad ni tycker, berätta era geniala idéer. Detta bidrar till ett öppnare klimat, den dialog som så väl behövs och en positiv utveckling för hojåkarna!

För gruppens räkning
Per Johanson
McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser