Ökad säkerhet på MC och moped

I arbetet med att ta fram strategin har Trafikverket arbetat tillsammans med Moped- och Motorcykelbranschens riksförbund, NTF, Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges MotorCyklister, Trafikförsäkringsföreningen och Transportstyrelsen.

Här följer mer information från Trafikverket;

”Ökad säkerhet på motorcykel och moped

Trafikverket har tillsammans med sju organisationer arbetat fram en strategi för hur antalet omkomna och svårt skadade motorcyklister och mopedister ska minska fram till år 2020.

Antalet motorcyklar och mopeder i trafik har fördubblats under de senaste tio åren. Medan antalet omkomna och svårt skadade för övriga trafikantgrupper minskar, är statistiken inte lika positiv för motorcyklister och mopedister. Varje år omkommer ungefär 50 motorcyklister och 10 mopedister, 2500 motorcyklister och mopedister skadas svårt.

En strategi har därför tagits fram för hur antalet dödade kan halveras och antalet allvarligt skadade kan minska med 25 procent till år 2020. Strategin ska ge förutsättningar för att aktörer, enskilt eller i samverkan, genomför olika insatser på lokal, regional, nationell och internationell nivå på de prioriterade insatsområdena.

– Jag är oerhört glad att vi nu har en gemensam strategi, som sätter fokus på ett säkrare motorcykel- och mopedåkande. Den ger god vägledning i att börja arbeta systematiskt med dessa trafikantgrupper och vi kommer inte längre att arbeta var och en för sig och åt olika hall. Jag är övertygad att det kommer ge de positiva resultat vi behöver, säger Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.
ABS-bromsar och minskade hastigheter förebygger olyckor

Det viktigaste för att öka motorcyklisternas säkerhet är åtgärder som förebygger olyckor. De åtgärder som vi nu prioriterar är därför i första hand:
ABS-bromsar på motorcyklar

ABS-bromsar på motorcyklar reducerar risken att bli dödad eller svårt skadad i en olycka med cirka 50 procent. För olyckor i korsningar är effekten ännu större.
Färre hastighetsöverträdelser

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att hastigheterna i många olyckor har varit över de tillåtna. Endast 4 av 10 motorcyklister har bedömts hållt hastighetsgränsen i samband med dödsolyckorna.
Hjälmanvändning och lägre hastighet minskar konsekvenser av oyckor

Det viktigaste för att öka mopedisternas säkerhet är att begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar. En mopedist som använder hjälm på rätt sätt har rimliga chanser att överleva. De åtgärder som vi ska prioritera är därför i första hand:
Ökad och rätt hjälmanvändning

Hälften av dem som omkommer på moped är barn mellan 14 och 17 år. Nästan hälften av dessa har inte använt hjälm på ett riktigt sätt.
Lägre hastighet genom minskad trimning

Tekniska brister är vanligt förekommande i dödsolyckor med moped. Vid nästan hälften av alla dödsolyckor är mopeden trimmad.”

Annons

Annons

Senaste utgåvan