Nytt rekord för bensinpriset

Prishöjningen motiveras med en ökning av världsmarknadspriserna. Varken etanol- och dieselpriserna påverkas dock.

Annons

Annons

Senaste utgåvan