Video: Hur tyskarna reagerar på en ambulans

Vi vet, det är ingen motorcykelvideo egentligen. Men det är en så pass imponerande demonstration av trafikvett från alla tyska bilister att vi inte kunde motstå att lägga upp den. Visserligen är det vanligt att man i Tyskland skapar en öppning när det skett en olycka, redan innan räddningstjänsten når fram, men fortfarande – imponerande eller hur?

För att fylla upp din dagliga kvot av motorcykelvideor, här är en motorcykelambulans som kör genom rusningstrafik:

https://www.youtube.com/watch?v=Dfv_yPmEBCk