Polisen kan få elektrisk pulskanon

 

Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, medverkar i det europeiska projektet Savelec, vilket går ut på att utveckla en elektromagnetisk pulskanon som polisen i framtiden ska kunna använda mot förare som inte samarbetar.

Exakt hur en sådan kanon skulle se ut och fungera är inte klart men det handlar om att skjuta iväg en elektromagnetisk puls mot ett fordon för att störa ut dess elektronik och på så sätt få fordonet att stanna.

Utvecklingsprocessen kommer att genomföras under tre års tid och förutom VTI utförs undersökningarna i samarbete med polis samt utländska forskningsinstitut och tillverkare av elektromagnetisk utrustning.

Förutom att konstruera själva kanonen i form av en prototyp går en stor del av projektet ut på att studera hur en sådan elektromagnetisk puls påverkar personerna inne i fordonet. Experiment där man skickar pulser mot olika delar av ett fordon ska genomföras för få till en så säker lösning som möjligt för människor i närheten.

Fordonets elektronik skulle kunna slås ut endast kortvarigt eller under en längre tid, och att ta reda på exakt hur ett fordon påverkas ingår också i experimenten. Till att börja med kommer testerna att göras på en bil utan förare med hjälp av en styrrobot.

Ingår gör också att undersöka saken ur juridisk synpunkt.