Äger du verkligen din hoj?

Alla landets fordonsägare kommer att få sina registreringsbevis utbytta mellan 2004 och 2006.

– Bakgrunden till det nya registreringsbeviset är ett EU-direktiv som syftar till att harmonisera medlemsländernas registreringsdokument, säger Kjell-Åke Sjödin, projektledare på Vägverket. Genom mer enhetliga registreringsbevis inom unionen hoppas man att uppnå flera fördelar:

De nya bevisen är lättare att förstå inom hela EU, oavsett språkliga begränsningar, och det bidrar till en fri rörlighet i den internationella vägtrafiken.
Det nya beviset ger ökade kontrollmöjligheter. Exempelvis blir det enklare att avgöra om en person får köra ett fordon med tanke på hans körkortsbehörighet.
Den illegala handeln med fordon försvåras genom ökat informationsutbyte länderna emellan, bättre kontroller vid registrering av fordon i andra länder och ökad säkerhetsgrad i dokumenten.
– Utbytet till ett nytt registreringsbevis innebär inte någon kostnad för fordonsägaren, säger Michael Gedda, chef för Vägverkets trafikregister. Men det är viktigt att registreringsbeviset betraktas som en värdehandling och förvaras säkert. Definitivt inte i fordonet där det kan bli stulet. Antalet bevis på villovägar i landet måste minska och det är därför också viktigt att det gamla beviset slängs när man får sitt nya.

Säkerhetsnivån i dokumenten har skärpts betydligt genom olika sorters säkerhetstryck, exempelvis vattenstämpel. Genom att alla medlemsländers registreringsdokument kommer att uppfylla högre säkerhetskrav försvårar det registrering av ett stulet svenskt fordon i ett annat land.

– Det blir helt enkelt jobbigare att omsätta stulna fordon i framtiden eftersom det blir svårare att ta fram falska fordonshandlingar, avslutar Kjell-Åke Sjödin.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: