Nya besiktningsregler för motorcyklar

Tidigare skulle första besiktningen ske efter två år, därefter besiktning vartannat år och då fordonet blivit tio år besiktning varje år.

Dessa tidigare och idag gällande bestämmelser kommer under en övergångsperiod på ett år fortfarande att tillämpas på fordon av 1986 års modell och äldre. Anledningen till ändringen är att motorcyklar har betydligt färre fel än personbilar. Dessutom är trafikarbetet för dessa fordon litet.

Beslutsunderlaget kommer från Bilprovningen och Vägverket.

Källa:bilprovningen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser