Nu är risken extra stor för viltolyckor!

– Under hösten vet vi att viltolyckorna kommer att öka, säger trafiksäkerhetsansvarig Stefan Bertilsson vid Vägverket Region Sydöst. Totalt sett är viltolyckorna den absolut vanligaste trafikolyckstypen vi har i regionen. I vår region dödades under perioden 1997 – 2001 totalt 16 personer och 118 skadades svårt, fortsätter Bertilsson.

– Det inträffar cirka 8000 viltolyckor i vår region varje år. Det betyder 22 viltolyckor om dagen. Cirka 10% av det totala antalet viltolyckor utgör kollision med älg. De flesta olyckorna inträffar under perioden juli – september, men vi har en topp också vid månadsskiftet maj – juni, konstaterar Bertilsson.

Farten är avgörande för skadeföljden vid en kollision med älg. Med lägre fart får du större möjlighet att hinna väja undan och krockvåldet minskar. Vid mörker bör du ha ändå lägre hastighet och försöka att vidga ditt seende. Var extra uppmärksam på vad som händer i vägområdet.

Du är enligt lag skyldig att märka ut platsen och rapportera när du kört på och skadat klövvilt.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser