NTF riskerar läggas ner

Björn Eriksson riktar kritik mot infrastrukturministern Åsa Torstensson och uttrycker en besviken ton i hennes åsiktsförändring. Förslaget skulle innebära minskad tillförsel av resurser redan om en månad, för att 2010 avvecklas helt.

Åsa Torstensson har tidigare talat om en uppgradering av det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet.

– Jag vill vara med och uppgradera NTF:s ideella arbete. Det ni gör är oerhört viktigt, inte minst när det gäller att skapa delaktighet och medansvar hos trafikanterna.

Björn Eriksson framhäver detta stycke som en jämförelse till hennes senaste uttalande där hon understryker att NTF borde ha en helt fristående roll som skulle drivas och utvecklas av ideella krafter.

– Det är viktigt att NTF får en mer fristående roll. Jag skulle vilja se en uppgradering av NTF och då menar jag en uppgradering av de fristående och ideella krafterna inom rörelsen. En organisation som är beroende av statliga medel är rimligen inte en fristående organisation. Därför har jag inlett en dialog med NTF om hur vi på bästa sätt ska kunna garantera ert oberoende och att ni får de förutsättningar som ni som fristående organisation behöver för att kunna verka.

Björm Eriksson vänder sig mot detta och pekar på att antalet döda i trafiken är den högsta siffran sedan 1997 och att detta borde vara ett tecken på att resurser är ett måste. Det första steget att strypa bidraget skulle innebära att verksamhetens verkningsområden skulle begränsas och viktiga delar av arbetet med trafiksäkerhet skulle förbises.

Vad tycker du, har NTF skött sitt arbete genom åren och förtjänar de fortsatt förtroende?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser