Nolan klarar inte normen i test

Hjälmen var inköpt hos en återförsäljare och testen är utfört av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). Testet påvisade dock att stötabsorberingen på en punkt av sju, översteg gränsvärdenormen enligt ECE 22-05. Hjälmen klarar därmed inte testnormen, vilket de övriga hjälmarna gjorde.

Grahns har skickat ut ett pressmeddelande där de kraftigt ifrågasätter testets utförande:

”Vi kan inte acceptera att vår produkt misskrediteras på detta vis, framför hundratusentals svenska TV-tittare”, hävdar de och hänvisar till att de inte fått ta del av den fullständiga laboratorierapporten innan sändningen.

”Vi har underrättat TV-programmets redaktion att det fanns allvarliga och befogade tvivel angående utförandet av testet, den korrekta användningen av laboratorieutrustningarna gällande storlekarna och testhuvudena samt korrekt tillämpning av standard för ritsning och slag av hjälmen. Vi har bett om att åtminstone få upprepa samma laboratorietest och denna gång med våra tekniker närvarande. Men vi fick ett direkt nekande svar, grundat på genljudande proklamationer om tryckfrihet och oberoende, vilket vi anser vara opassande i detta fall.”

Nolan N103 är en hjälm som sålts i 150 000 exemplar och är en av märkets absoluta storsäljare. Se programmet SVT Play på länken nedan och diskutera det sedan här.

Annons

Annons

Senaste utgåvan