När tjuven slagit till

Det finns de som livnär sig på att stjäla andras saker, det finns
också de som bara gör det någon gång »på kul« men vi vill absolut inte
råka ut för det. Ibland händer det ändå. Somliga menar att det inte är
en fråga om om utan när.
Den dagen du råkar ut för att ha fått din motorcykel stulen skall du
omedelbart anmäla stölden till polisen. Kontrollera gärna för säkerhets
skull om anmälan verkligen gått igenom. Skicka ett sms med ditt
regnummer till 71456. Anmälan skall vara aktiv i Transportstyrelsens
register inom två minuter. Har detta inte skett så ringer du igen.
Skulle något fel ha inträffat vid registreringen av stöldanmälan kanske
ett stulet fordon som annars uppmärksammats av polis går förbi omärkt.

Därefter skall du anmäla till ditt försäkringsbolag att ditt fordon
blivit stulet, detta är inget som går per automatik. Ju förr du gör
detta desto tidigare har du möjlighet att få ersättning från
försäkringsbolaget. De skickar en anmälan du måste skriva på och skicka
tillbaka till dem. Trettio dagar efter att bolaget erhållit denna
handling, om fordonet inte påträffats, börjar de arbetet med att värdera
ditt fordon och när detta är klart kontaktar de dig för förhandling om
ersättning.
-När du stöldanmäler till polisen får du frågan om fordonet ska bärgas
vid anträffande, detta rekommenderas starkt, säger Patrik Lindhe på
Bilsport & mc.
-Om du inte vill ha bärgning och fordonet påträffas kommer med stor
sannolikhet att fordonet har försvunnit igen innan du hunnit hämta det
själv, menar han.

Förbered dig sedan genom att ha alla nycklar, fordonshandlingar
eventuella avbetalningskontrakt samlat och i ordning. Försäkringsbolaget
vill i allmänhet ha in detta innan de 30 dagarna före reglering löpt ut.
Har de inte fått detta riskerar processen dra ut på tiden och det vill
du inte under den korta säsong vi har.

OM DU HITTAR DEN.
Skulle du påträffa din hoj om du är ute och letar så får du varken ge
dig på den som kör hojen eller ta hem den. Du måste tillkalla polis
innan du gör något. Om du däremot tar tjuven direkt vid stölden är det
en annan sak. Då kan du ingripa med stöd av envarsrätten som ger dig
rätt att kvarhålla gärningsman om brottet kan ge fängelse.
Detta kan du göra om du tar någon på bar gärning eller på flyende fot.
Med detta menas den som kör iväg och uppenbart är tjuven.
Envarsrätten gäller alltså inte om du ser någon på din hoj dagen efter
stölden. Det är inte fängelsestraff på att låna och köra en stulen hoj.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser