Motorrcyklarna ska bort

Debatten kring trafikförsäkringsbeskattningen har redan varit igång under en tid, även om riktlinjerna har varit suddiga och i många fall oklara. Under en debattliknande presskonferens i sal K11 kunde en enad presskår och ett stort antal klubb-, förenings- samt organisationsrepresentanter ta del av något som bäst kunde liknas med en attack och motattack riktad till motorcykelkollektivet.
Överförandet av samhällets kostnader för olycksdrabbade i trafiken till fordonsägarna är ett hett ämne för alla inblandade parter. Gabriella Norén, moderat expert på socailförsäkringsfrågor och en av de drivande bakom idén motiverar det hela så här:

– Vissa fordon och vissa förare kommer antagligen att få så höga premier att de inte vill fortsätta att köra motorcykel, och det är precis det som är meningen; vi tycker att dem skall bort från vägarna.

– På detta sätt sparar staten pengar och det är ingen hemlighet att detta är en av de faktorer som gör det möjligt att sänka bland annat inkomsskatten, inflikar Mikael Sandström, förtroendevald riksdagsledamot och moderat.

Försäkringsförbundets Vice VD Anders Beskow är både för och emot förslaget.
– Vi tror på idén men anser att förslaget hittills har varit aningen dunkelt. Bygger man det hela på en ingående analys kan det bli bra i slutändan.
Just den analytiska delen medger representanterna från regeringen inte är helt klara och svaren i frågan är aningen kringgående.

Vad tycker du om förslaget som kommer att träda i kraft vid halvsårsskiftet? Diskutera nedan och glöm inte att besöka SMC:s hemsida där du kan läsa mer och ta del av Sveriges Motorcyklisters Cantralorganisations arbete för att förhindra förslaget.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser